Vacature detail

Ethische Codecommissie voor Musea

Lid Commissie

Ethische Codecommissie voor Musea

Geplaatst op 27-06-2019
Vakgebied:
Juridisch
Specialisatie:
(Non-profit)...
Regio:
Noord-Holland
Standplaats:
Heel Nederland
Opleiding:
Niet nader bepaald
Ervaring:
5- 10 jaar ervaring
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Niet nader bepaald

Vacaturebeschrijving

Het publiek mag erop vertrouwen dat musea zich houden aan wetten en regels. Speciaal voor musea zijn de Ethische Code voor Musea en de daarmee verbonden Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) van kracht. Zij gelden zowel voor het museum als rechtspersoon als voor individuele museummedewerkers. De code is gebaseerd op de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004 en is in de plaats gekomen voor de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek. Ieder museum wordt geacht zelf toe te zien op de naleving van wetten en regels.

De Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Stichting Museumkaart, de Federatie van Vriendenverenigingen van Musea, de vereniging ICOM Nederland, de stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, de stichting Museumregister Nederland en de Museumvereniging. Deze commissie heeft tot taak de betrokken organisaties te adviseren over de inhoud en toepassing van de Ethische Code voor Musea. Deze partijen kunnen advies aanvragen en de commissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

De Museumvereniging ondersteunt de ECM met menskracht en middelen en draagt zorg voor een secretaris die de commissie faciliteert. De commissie vergadert gemiddeld eens per kwartaal, meestal ten kantore van de Museumvereniging en komt zo nodig vaker bijeen.


Met ingang van najaar 2019 is de commissie op zoek naar een

Lid (m/v)
van de Ethische Codecommissie voor Musea
voor een termijn van 4 jaar (waarna eenmaal herbenoembaar)

Als lid van de commissie draag je bij aan de advisering over de toepassing van de Ethische Code binnen het museale veld. Meer informatie op https://www.museumvereniging.nl/ethische-codecommissie .

Profiel
De ideale kandidaat voor deze rol

  • is jurist met ten minste acht jaar werkervaring

  • heeft ervaring in een rechterlijke functie

  • heeft ervaring als voorzitter van een groep professionals

  • heeft kennis van en belangstelling voor de museumwereld en is in staat om voor musea relevante toekomstige ontwikkelingen te onderkennen op regionaal, nationaal of internationaal terrein 

  • is samenwerkingsgericht en loyaal

Deze rol vraagt een tijdsinspanning van ten minste 40 uur per jaar; in geval van meerdere adviesaanvragen kan het tijdsbeslag oplopen tot ongeveer 100 uur per jaar. Voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering geldt een vacatiegeld dat niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Interesse
Ben jij de persoon die wij zoeken? Voldoe jij aan alle eisen? Dan willen we je graag ontmoeten! Stuur je motivatie voorzien van CV uiterlijk 15 augustus 2019 t.a.v. Margo Slot, HR, naar recruitment@museumvereniging.nl. De gesprekken zullen plaats vinden op maandag 9 september 2019.

Vragen?

Neem dan via mail contact op met ons op en we bellen of mailen je terug.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Uiterlijk 30 dagen na afronding van deze procedure zullen vanuit privacy overwegingen alle gegevens van sollicitanten worden verwijderd.

Aanmelden Job Alert

Ontvang automatisch de laatste vacatures per e-mail.

Alleen specifiek vacatures onvangen? Klik dan hier

Deel deze vacature